Vedení klubu

Složení výboru FK Pelhřimov
Předseda Zdeněk Sládok
Místopředsedové: Ing. Jiří Matiášek
Josef Janů
Sekretář klubu: Ing. Jiří Matiášek
Komise mládeže: Martin Matiášek
Člen: Bc. František Goldman


08.02.2016 17:57


Změna názvu klubu (0)


Vážení sportovní přátelé,

od letošního nového roku se změnil název našeho klubu.

Původní název FK Pelhřimov, o.s. je změněn v důsledku požadavků nové legislativy na FK Pelhřimov, z. s.

Statutárním orgánem klubu je předseda klubu - Zdeněk Sládok.


08.02.2016 15:44


Ukončení činnosti funkcionářů k 30.6.2015 (0)


Vážení sportovní přátelé,

dovolujeme si Vám oznámit, že k 30.6.2015 ukončujeme po důkladném zvážení pro pokročilý věk a zdravotní důvody dlouholetou funkcionářskou činnost u FK Pelhřimov, o.s.

Děkujeme všem aktivním hráčům, funkcionářům a trenérům klubu za dlouholetou jejich činnost a spolupráci s přáním v úspěšném pokračování stabilizovaného klubu, jak po stránce ekonomické, tak po stránce sportovní.

Děkujeme též všem okolním fotbalovým klubům a jejich funkcionářům za dlouholetou spolupráci. I jim do budoucna přejeme dosahování co nejlepších sportovních úspěchů a mnoho spokojenosti v jejich činnosti!


MUDr. Karel Kalla – předseda klubu FK Pelhřimov, o.s.
Vladimír Škoda – místopředseda klubu
Josef Kostka – předseda STK


01.07.2015 08:05


 
admin